W ostatnich latach inicjatywy poświęcone zapobieganiu i przeciwdziałaniu radykalizacji w kierunku brutalnego ekstremizmu oraz w zakresie deradykalizacji powstają coraz częściej. Aby ułatwić ich projektowanie i planowanie ewaluacji w oparciu o zasady potwierdzone naukowo projekt INDEED przygotował darmowe podręczniki dostępne w 10 językach. Będą one niezwykle przydatne przy ewaluacji tych inicjatyw.

Dobrze zaprojektowana i przeprowadzona ewaluacja sprzyja podniesieniu skuteczności inicjatywy. Pozwala ona bowiem ocenić aktualne efekty pracy i zbudować solidny fundament pod dalsze działania. Konsorcjum projektu INDEED pracuje obecnie nad narzędziem pozwalającym ułatwić ten proces.