Cyberprzestępczość pod różnymi postaciami stanowi rosnące zagrożenie dla UE i jej obywateli, a jednym z najpoważniejszych wyzwań jest seksualne wykorzystywanie dzieci w Internecie. Przestępcy szybko przystosowują się do nowych technologii i zmian społecznych, stale specjalizując się i zacieśniając współpracę.