Każdego roku setki przypadków konfrontacji w zakładach karnych w Europie jest spowodowanych nie tylko zwykłą agresją, ale też reakcją na niekorzystne środowisko więzienne.
Pośród osadzonych szeroko rozpowszechnione są groźby, prowokacje oraz inne negatywnie
nacechowane emocje. Stanowi to znaczącą przeszkodę w deradykalizacji i resocjalizacji więźniów obniżając dobre samopoczucie zarówno więźniów, jak i funkcjonariuszy więziennych. Niekiedy ma to również bezpośredni wpływ na przedłużenie pobytu w więzieniu.