Szkolenie pt. „Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej”

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 20 kwietnia 2016 roku organizuje w Poznaniu specjalistyczne szkolenie pt. „Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej”, skierowane do urzędników administracji rządowej i samorządowej.

Celem szkolenia jest zapoznanie z problematyką korupcji, przygotowanie do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym, a także do budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w urzędzie.

Szkolenie poprowadzi były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendy Głównej Policji, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, ekspert PPBW w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej.

Szczegółową ofertę oraz program szkolenia można pobrać tutaj.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2016 roku. Liczba miejsc ograniczona.

Osobą do kontaktu jest Pani Marzena Kwapińska (kom.: 695 386 963, e-mail: marzena.kwapinska@ppbw.pl).