Szkolenia PPBW – podsumowanie 2019 roku

2019 rok był czasem intensywnych działań i rozwoju dla Działu Szkoleń i Audytów Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowe obszary tematyczne, większa liczba modułów treningowych oraz wysokie zaufanie z Państwa strony – tymi słowami można podsumować ostatnie dwanaście miesięcy pod względem szkoleniowym w PPBW.

W minionym roku zorganizowaliśmy 114 szkoleń zarówno otwartych, jak i zamkniętych (dedykowanych), dostosowanych do potrzeb konkretnych instytucji. Wszystkie szkolenia PPBW zostały ocenione wysoko pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy pozytywnie zaopiniowali wartość zajęć i ich przydatność w pracy zawodowej. Ponadto, realizacja poszczególnych szkoleń przebiegła sprawnie i profesjonalnie.

Poważnym wyzwaniem dla Działu Szkoleń i Audytów PPBW była organizacja szkoleń na temat profilaktyki uzależnień oraz eliminowania z życia szkolnego agresji, przemocy i cyberprzemocy dla uczniów klas 6-7 w jednej z warszawskich placówek. To nie był jednak jedyny projekt realizowany dla oświaty. W 2019 roku przeprowadziliśmy także cykl 47 szkoleń dla opolskich szkół mundurowych z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki antyterrorystycznej, roli, a także miejsca Policji i sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa. W grudniu udało nam się także zorganizować w Poznaniu specjalistyczne szkolenie z bezpieczeństwa sieci – pentesty.

Bez wątpienia największym docenieniem naszej pracy jest zaufanie ze strony instytucji, jak i Partnerów, którzy zwracają się do nas z prośbą o przygotowanie oraz organizację szkoleń indywidualnych, które jeszcze nie pojawiły się w naszej ofercie. Możemy do nich zaliczyć zajęcia pt.:

  • „Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce w jednostkach samorządowych”,
  • „Nieuczciwe praktyki rynkowe – wprowadzanie w błąd – agresywne praktyki rynkowe”,
  • „Postępowanie rezydentów i pilotów w sytuacjach kryzysowych, awaryjnych i nadzwyczajnych”.

Moduły szkoleniowe PPBW

Podsumowując, w 2019 roku w ramach piętnastu modułów szkoleniowych przeszkoliliśmy prawie 3000 osób. Wszystkim Uczestnikom życzymy wykorzystania nabytej wiedzy w swojej codziennej pracy.

Gwarantujemy, że rok 2020 będzie owocny w nowe i inspirujące szkolenia. By być na bieżąco – zachęcamy do odwiedzania naszej strony i śledzenia aktualności pod adresem: www.szkolenia.ppbw.pl.