Moduły szkoleniowe

Rola współpracy lokalnej w zapobieganiu radykalizacji

Moduły szkoleniowe

‹ Powrót

Najbliższe szkolenia:

Zapytaj o termin:
tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej – rola lokalnej współpracy w skutecznym zapobieganiu procesom radykalizacji”

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprasza na szkolenie pt. „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej – rola lokalnej współpracy w skutecznym zapobieganiu procesom radykalizacji”. Jego celem jest uświadomienie przedstawicieli instytucji lokalnych, czym jest radykalizacja i jak jej przeciwdziałać. Adresatami szkolenia są: pracownicy instytucji społecznych, nauczyciele, psychologowie, kuratorzy, służby mundurowe oraz wszyscy zainteresowani tym tematem.

Potrzeba lepszego zrozumienia procesu radykalizacji wiąże się z coraz częstszym pojawianiem się tego terminu, szczególnie w kontekście intensywnych migracji oraz zagrożeń terrorystycznych występujących w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Termin „radykalizacja” najczęściej kojarzy się bowiem z radykalnym zachowaniem prowadzącym do aktów brutalnego ekstremizmu i terroryzmu. Tymczasem radykalizm to przede wszystkim problemy, które możemy zauważyć wokół nas, takie jak mowa nienawiści, ksenofobia czy narodowy nacjonalizm. W celu prawidłowego reagowania i rozpoznawania symptomów radykalizacji postaw, kluczowe jest poznanie mechanizmów ich powstawania. Wpływ na kształtowanie się, upowszechnianie i eskalację radykalnych zachowań może mieć bowiem wiele aktywności wzmacniających czynniki ryzyka występujące w środowiskach lokalnych. W obliczu pojawienia się radykalnych ideologii skuteczne zapobieganie jego przyczynom i skuteczne interwencje zależą zatem od potencjału i kompetencji podmiotów, które w środowisku lokalnym odpowiadają za zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym. To od ich czujności, przygotowania i aktywności zależeć będzie, na ile środowiska lokalne poradzą sobie z ograniczaniem procesów wiodących do radykalizacji.

Szkolenie poprowadzi ekspertka PPBW, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym. Przez kilkanaście lat pełniła służbę w Komendzie Głównej Policji w tym jako Naczelnik Działu Profilaktyki Społecznej oraz Radcy w Biurze Prewencji, zajmując się koordynacją zagadnień związanych z policyjną profilaktyką społeczną. Pełniła funkcję Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). Od 2016 roku jest ekspertem Radicalization Awareness Network (RAN). Aktualnie pracuje w European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). Jej główne zainteresowania skupiają się na kwestii zbliżania społecznej teorii do społecznej praktyki w celu podnoszenia jakości i skuteczności działań profilaktycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu przeciwdziałania radykalizacji w Polsce i Europie.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!