My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Moduły szkoleniowe

Najbliższe szkolenia: 

Zapytaj o termin:
tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała warsztaty pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów. Rola profilaktyki w budowaniu bezpiecznego otoczenia dziecka”, które są odpowiedzią na rozwój specjalności mediatora rodzinnego w Polsce oraz na zapotrzebowanie na praktyczną wiedzę w tej tematyce. Warsztaty prowadzi Sędzia Anna Maria Wesołowska, znany autorytet w dziedzinie prawa, która od wielu lat współpracuje z PPBW w obszarze szeroko rozumianej edukacji prawnej społeczeństwa, także w zakresie mediacji rodzinnych.

Warsztaty są skierowane do pracowników służb społecznych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, koordynatorów ds. mediacji. Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy na temat mediacji rodzinnych i ukazanie możliwości jej wykorzystania jako alternatywnej drogi do rozwiązywania sporów. Praktyka pokazuje, że w porównaniu z drogą sądową jest to często metoda szybsza oraz pozwalająca na kompleksowe rozwiązanie konfliktu. Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z modelami pracy, sposobami prowadzenia sesji mediacyjnych, technikami interwencji czy oceny gotowości stron do przystąpienia do mediacji.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!