My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Moduły szkoleniowe

Najbliższe szkolenia: 

Zapytaj o termin:
tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Projektowanie i budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji instytucji według wymagań normy ISO 27001

Wiedza o zagrożeniach związanych z przetwarzaniem informacji w systemach informatycznych, umiejętność definiowania ryzyka oraz znajomość sposobów skutecznej ochrony tychże informacji, to obecnie jedno z największych wyzwań dla administracji publicznej. Szczególnie biorąc pod uwagę nowe wymagania nałożone także na administrację przez Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wprowadziło wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

Z tych powodów, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała nowy moduł szkoleniowy pt. „Projektowanie i budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji instytucji według wymagań normy ISO 27001”.

Główną korzyścią z uczestniczenia w szkoleniu są praktyczne ćwiczenia w zakresie projektowania i budowy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przedstawienie norm prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji publicznej, a także przedstawienie wymagań normy ISO 27001 i możliwości jej wdrożenia. Szkolenie jest dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, pełnomocników bezpieczeństwa informacji, kadry kierowniczej jednostek centralnych oraz osób odpowiadających za tworzenie bezpieczeństwa informacji w instytucji.

Szkolenie poprowadzi specjalistka z zakresu technologii informatycznych. Doświadczenie zdobyła, wykonując funkcje od specjalisty po dyrektora, prezesa zarządu w firmach prywatnych i administracji publicznej. Od 13 lat jest silnie zaangażowana w sferę bezpieczeństwa informacji. Wdrożyła politykę bezpieczeństwa informacji, politykę ciągłości działania oraz system zarządzania ryzykiem w największej instytucji finansowej w Polsce. Prowadząca szkolenie jest audytorem wiodącym systemów zarządzania ISO 27001, ISO 9001 oraz ISO 22301.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!