My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Moduły szkoleniowe

Najbliższe szkolenia:
10.05.2024 r. – online
13.05.2024 r. – Katowice
07.06.2024 r. – online
10.06.2024 r. – Poznań

Zapytaj o termin:
tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Udostępnianie informacji publicznej w praktyce

Prawo dostępu do informacji publicznej odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa i ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Z drugiej strony pracownicy instytucji odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej oraz za redakcję stron BIP, zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym danych osobowych.

Obecnie obowiązująca ilość norm prawnych, które dotyczą dostępu do informacji publicznej mogą sprawiać duże problemy interpretacyjne. W związku z tym Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała ofertę szkoleniową pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”.

Główną korzyścią z uczestniczenia w szkoleniu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie jest nastawione na analizę praktycznych sytuacji, które wynikają z przepisów prawa i jest skierowane do osób odpowiedzialnych za to zagadnienie.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktami prawnymi regulującymi procedurę udostępniania informacji publicznej z formą wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz związanymi z tym ograniczeniami, zajmą się również szczegółową analizą procedury od złożenia wniosku, aż do skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W szczególności przybliżone zostaną zasady stosowania przepisów w praktyce: prawidłowe kwalifikowanie wniosków oraz bezpieczne udostępnianie informacji, prezentacja stanowisk sądów administracyjnych rozstrzygających wątpliwości w zakresie interpretacji treści zawartych w ustawie.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!