My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Moduły szkoleniowe

Najbliższe szkolenia: 

Zapytaj o termin:
tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Etyka pracy w administracji publicznej

Dobre funkcjonowanie administracji publicznej w dużej części zależy od etyki pracy urzędników, kierujących się takimi zasadami jak: bezstronność, legalność, transparentność, efektywność, równość, odpowiedzialność i sprawiedliwość. Niezwykle istotne jest zatem uświadamianie znaczenia i wartości etyki, poprzez działania profilaktyczno-edukacyjne.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Etyka pracy w administracji publicznej”, skierowane do przedstawicieli administracji oraz zakładów budżetowych. Jego celem jest zapoznanie z wiedzą dotyczącą zasad etycznego zachowania w administracji publicznej. Duża część szkolenia zostanie poświęcona jednemu z zachowań nieetycznych, jakim jest korupcja. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych.

Szkolenie poprowadzi ekspert PPBW w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej w obszarze etyki i antykorupcji, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendy Głównej Policji, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, także w sektorze bankowym.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!