My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Moduły szkoleniowe

Etyka i profilaktyka mobbingu

Moduły szkoleniowe

‹ Powrót

Najbliższe szkolenia: 

Zapytaj o termin:
tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Etyka pracy w administracji publicznej – profilaktyka mobbingu

Dobre funkcjonowanie administracji publicznej zależy między innymi od etyki pracy urzędników, kierujących się takimi zasadami jak: bezstronność, równość, odpowiedzialność i sprawiedliwość. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest stworzenie dobrych i sprzyjających rozwojowi warunków pracy, w tym także reagowanie na zjawiska mobbingu i dyskryminacji. W Kodeksie Pracy poświęcono niewiele miejsca tym zjawiskom, dlatego wiedzę z tego zakresu można czerpać z orzecznictwa sądowego. By instytucja mogła sprawnie funkcjonować, powinna znać aktualny stan prawny, niwelując ryzyko niepożądanych zachowań. Niezwykle istotne jest zatem uświadamianie znaczenia zachowań etycznych poprzez działania profilaktyczno-edukacyjne.

Szkolenie pt. „Etyka pracy w administracji publicznej – profilaktyka mobbingu” jest skierowane do przedstawicieli administracji publicznej. Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami prawnymi, orzecznictwem oraz sposobami przeciwdziałania zachowaniom nieetycznym. Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy z zakresu przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym, w szczególności poprzez skupienie się na problematyce mobbingu.

Szkolenie prowadzi ekspert PPBW w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej w obszarze etyki, nadużyć w miejscu pracy oraz dostępu do informacji publicznej. Wieloletni pracownik administracji podatkowo-skarbowej, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w latach 2014-2016, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowych studiów podatkowych na SGH w Warszawie i podyplomowych studiów w obszarze Public Relations na UAM w Poznaniu.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!