My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Moduły szkoleniowe

Najbliższe szkolenia:
20.05.2024 r. – Katowice
21.05.2024 r. – online
17.06.2024 r. – Poznań
18.06.2024 r. – online

Zapytaj o termin:
tel.: (61) 861 24 46, kom.: 695 386 963
e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej

W związku z widoczną potrzebą podnoszenia świadomości wśród przedstawicieli administracji publicznej a także wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych wpisujących się w Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła organizację specjalistycznych szkoleń pt. „Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej” dla urzędników administracji rządowej i samorządowej.

Celem szkoleń jest zapoznanie z problematyką korupcji, przygotowanie do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym, a także do budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w instytucjach publicznych. Szkolenia organizowane są systematycznie we wszystkich województwach.

Szkolenia przeprowadzane są przez byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendy Głównej Policji, praktyka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w tym kilkuletnią praktyką w zakresie szkoleń i audytów, eksperta PPBW w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres szkolenia@ppbw.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

Zapraszamy do kontaktu!