My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

RODO – ochrona danych osobowych

Najpóźniej do 25 maja 2018 roku instytucje, przedsiębiorstwa oraz organizacje przetwarzające dane osobowe (co w praktyce dotyczy wszystkich podmiotów w Polsce), muszą dostosować swoje procedury do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków, spoczywających na administratorze danych osobowych oraz na osobach zarządzających organizacją. Niedopełnienie obowiązków może skutkować karami finansowymi oraz odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Z tego względu każda instytucja, firma oraz organizacja powinna dokonać przeglądu obecnie stosowanych procedur i standardów ochrony danych osobowych, pod kątem ich dostosowania do nowych wymogów.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego powołała zespół składających się z ekspertów, którzy stanowią wsparcie w dostosowywaniu do nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Eksperci PPBW dokonują audytu sprawdzającego zgodność obecnie funkcjonujących procedur i struktur w organizacji, pod kątem wymogów RODO. Raport z audytu zawiera wytyczne określające sposób dostosowania instytucji do rozporządzenia RODO.

W ramach audytu przygotowawczego, prowadzone są następujące czynności:

  • Weryfikacja obszarów w instytucji w których przetwarzane są dane osobowe;
  • Analiza procedur;
  • Szczegółowy przegląd zbiorów danych osobowych;
  • Opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Ponadto jako uzupełnienie procesu audytu przygotowawczego RODO oferujemy:

  • Wsparcie konsultacyjne w trakcie procesu wdrażania RODO;
  • Przeszkolenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • Przeszkolenie kadry kierowniczej.

Zapraszamy do kontaktu!