Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy

W dniu 24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Ten tragiczny fakt spowodował napływ fali uchodźców, którzy z terenów objętych konfliktem zaczęli szukać bezpiecznego miejsca w krajach sąsiednich, takich jak Polska, Słowacja, Mołdawia Rumunia czy Węgry.

Na chwilę obecną granicę polsko-ukraińską, a zarazem granicę zewnętrzna Unii Europejskiej przekroczyło blisko 2 miliony uchodźców i liczba ta nadal rośnie. Polska Policja jako służba porządku publicznego działa w stanie określanym w przepisach jako „Stan Podwyższonej Gotowości do Działań”.

Współpracujący z PPBW Jakub Gorczyński, który pełni funkcję I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, relacjonuje sytuację w następujący sposób:

„Wykonujemy zadania związane ze wsparciem działań polskiej Straży Granicznej przy ochrony granic i to zarówno na granicy z Ukrainą, jak i Białorusią, gdzie ciągle dochodzi do incydentów i prób nielegalnego przekraczania granicy. Ponadto ochraniamy na terenie całego kraju: Punkty Recepcyjne, Punkty Przejściowe, Miejsca pobytu Uchodźców, węzły komunikacyjne i Punkty Wydawania Pomocy Humanitarnej. Eskortujemy pociągi i autobusy z uchodźcami, konwoje humanitarne oraz zapewniamy drożność korytarzy przejazdowych z granicy do wewnątrz kraju. Działamy również w trybie wysokiego zagrożenia atakami cybernetycznymi, ochraniając ważne obiekty Infrastruktury Krytycznej. Policjanci z całego kraju wspierają kolegów z garnizonów przygranicznych w tych działaniach.

Funkcjonariusze z podległych mi jednostek stacjonują na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, gdzie pełnią służbę bezpośrednio przy przejściach granicznych, na drogach i węzłach komunikacyjnych. Morale jest wysokie i wysokie jest również zrozumienie dla powagi sytuacji i tragedii ludzkiej uchodźców”.

Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów wraz z Wiceprzewodniczącymi ZG podjęli decyzję o natychmiastowym uruchomieniu zbiórki na rzecz pomocy Ukrainie. Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, za pośrednictwem centrali – Europejskiej Unii Policji (EPU) – zwrócił się również do związków zawodowych policjantów w Europie o wsparcie finansowe i rzeczowe dla funkcjonariuszy Policji z Ukrainy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dostarczenie zebranego sprzętu na granicę polsko-ukraińską.

Wpłaty na ten cel można dokonywać na następujące konto bankowe: ING Bank Śląski S.A., 55 1050 1025 1000 0090 8154 9991 z dopiskiem „Pomoc ukraińskim policjantom”.

Sytuacja na granicy - PPBW.pl