Systemy zarządzania w instytucjach publicznych – konferencja naukowa

Pragniemy poinformować, iż w dniach od 21 do 22 października 2015 roku w Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE” w Wólce Nadbużnej odbędzie się konferencja naukowa pt. „Doskonalenie systemów zarządzania w instytucjach publicznych – efektywność i skuteczność realizowanych działań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego”. Organizatorem spotkania jest Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa.

Współorganizatorami spotkania są:

  • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii-Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych;
  • Uniwersytet Warszawski – Wydział Ekonomiczny – Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości;
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Wydział Administracji – Instytut Nauk Społecznych;
  • Nadbużańska Szkoła Wyższa im. M.J. Karpia w Siemiatyczach – Wydział Nauk Społecznych.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń praktycznych dotyczących zastosowania koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego, budżetowania zadaniowego i kontroli zarządczej w instytucjach publicznych, które realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji oraz informacje organizacyjne do pobrania tutaj.