My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

System analizy, klasyfikacji i wspomagania rozpoznawania osób na podstawie rozmów z telefonów alarmowych oraz kontroli operacyjnej

Kierownik projektu:

  • Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Politechnika Poznańska.

Instytucja realizujące projekt:

  • Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania.

Cel projektu:

Zamierzeniem projektu jest stworzenie systemu monitorowania przypadków nadużyć korzystania z telefonów alarmowych w celu szybkiej klasyfikacji i ustalania tożsamości osób nadużywających.

Opis projektu:

Telefony alarmowe często bywają niewłaściwie wykorzystywane i nadużywane przez osoby, które wywołują fałszywe alarmy o kosztownych i potencjalnie groźnych, a także nieodwracalnych skutkach (np. w przypadku niepotrzebnej ewakuacji szpitali). Istnieje także niebezpieczeństwo ich potencjalnego wykorzystania przez terrorystów i zorganizowane grupy przestępcze nawet o zasięgu międzynarodowym. Problematyka ta nabiera szczególnego znaczenia w związku z organizacją w Polsce mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

​Bezpośrednie przeszukiwanie bazy pełnych nagrań w celu klasyfikacji i ustalania tożsamości osób jest mało efektywne, czasochłonne, żmudne i wymaga dużych zasobów ludzkich oraz programowo-sprzętowych do analizy zebranych danych. Dlatego istnieje potrzeba opracowania systemu do wspomagania efektywnego rozpoznawania osób niewłaściwie korzystających z telefonów alarmowych, co znacznie ułatwi walkę z przestępczością.

Ważnym zastosowaniem tego systemu będzie także analiza danych audio pozyskiwanych w wyniku kontroli operacyjnej. W tym celu przewiduje się opracowanie zestawu narzędzi programowych do poprawy jakości odsłuchiwanych nagrań oraz do wspomagania ich transkrypcji.

Opracowany w tym projekcie system będzie służył do utworzenia i rozbudowy bazy danych przechowującej zwięzłe syndromy (tj. portrety głosu, cechy artykulacji i języka, a także inne dane, takie jak np.: płeć, przybliżony wiek osoby, grupa społeczna, obszar pochodzenia), które będzie można pozyskać na postawie analizy zarejestrowanych rozmów telefonicznych z telefonów alarmowych w celu szybkiego i efektywnego przeszukiwania takiej bazy i kojarzenia rezultatów z bazą pełnych nagrań rozmów (przechowywanych standardowo). W wyniku przeszukiwania tych syndromów zostanie określony krąg osób, które najlepiej odpowiadają zadanemu syndromowi i w związku z tym zostaną wytypowane do dalszej analizy.

Opracowany system będzie można wykorzystywać w Policji zarówno na etapie czynności operacyjnych jak i procesowych. Po wytypowaniu kręgu osób, których głos, język i inne cechy są podobne do rozpatrywanego nagrania, dalsze analizowanie całych wytypowanych nagrań będzie możliwe metodami klasycznymi.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju