My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Podsumowaliśmy projekt na rzecz zwiększenia współpracy organów ścigania

Informujemy, że wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi i innymi partnerami wzięliśmy udział w konferencji zamykającej projekt „Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra”. Spotkanie odbyło się w kompleksie hotelowo-konferencyjnym niedaleko stolicy województwa łódzkiego.

Głównym celem przedsięwzięcia było przede wszystkim zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi oraz przestępstw ze względu na płeć. W ramach realizacji tych założeń przeprowadzono szkolenia krajowe i wizytowano wybrane przez partnerów jednostki i komórki organizacyjne. Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się Placówki Straży Granicznej w Lesznowoli i na warszawskim Okęciu, a także Areszt Śledczy na Białołęce w Warszawie. Poza tym odbyły się także zagraniczne podróże do Słowenii, Niemiec i Francji. W ostatnim z państw członkowie zespołu mieli okazję spotkać się z pracownikami Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie.

Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele partnerów projektowych, w tym gen. brygady Straży Granicznej Robert Bagan – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, nadinsp. Waldemar Wołowiec – Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, mjr Michał Chrościelewski – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, Anna Jurkiewicz – Wiceprezes Zarządu Fundacji Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz reprezentujący nas Jakub Horn. Przedstawiono także materiały należące do Fundacji LaStrada zajmującej się walką z handlem ludźmi i niewolnictwem, a także przygotowaną przez nią wystawę.

Najważniejszym przesłaniem płynącym z projektu jest współpraca i wymiana informacji oraz wiedzy pomiędzy służbami. To droga do skutecznego wykorzystania dostępnych narzędzi i skuteczniejszego ścigania sprawców przestępstw. W ramach programu przeszkolonych zostanie jeszcze 300 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. W pierwszej fazie wyselekcjonowani uczestnicy zajmujący się zwalczaniem przestępczości związanej z handlem ludźmi, jak również przestępczością ze względu na płeć, przejdą przez wszystkie stadia projektowe, a potem przekażą tę wiedzę w swoich jednostkach/komórkach organizacyjnych.

Zwieńczeniem prac będzie sporządzenie raportu dotyczącego handlu ludźmi przy wykorzystaniu kanałów międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych ze szczególnym uwzględnieniem Interpolu i przesłanie go do 50 polskich i zagranicznych jednostek policyjnych oraz SG.

Po więcej informacji na temat przebiegu wydarzenia zapraszamy na stronę łódzkiej policji

Projekt nr NMF/PA20/027 został sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”. Całkowita wartość projektu to 259 927 EUR, z czego dofinansowanie otrzymane od Norwegii wynosi 85% wartości projektu – 220 938 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 38 989 EUR finansowane są z budżetu państwa. Okres realizacji projektu: lipiec 2021 – grudzień 2022.

Źródło: KWP Łódź