Walka z wykorzystywaniem seksualnym dzieci – start projektu ARICA

Mimo rosnących starań organów ścigania, wciąż rosną też liczby zgłoszonych przypadków seksualnego wykorzystania dzieci. Statystyki te budzą grozę, ale nie ustają również inicjatywy mające na celu odwrócić ten trend.

Amerykańska organizacja pozarządowa National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC – Narodowe Centrum Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci) przygotowała raport CyberTip za rok 2021. Wynika z niego, że NCMEC otrzymała w tamtym roku 29,3 miliona zgłoszeń o podejrzeniu wykorzystywania seksualnego dzieci. Był to wzrost o prawie 8 milionów (35%!) zgłoszeń od 2020 r., z przewidywaniami, że w 2022 r. nastąpi dalszy wzrost tej liczby.

Aż 99% zgłoszeń dotyczyło materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, czyli zdjęć i nagrań wideo. Zgłoszenia te były później przetwarzane w celu identyfikacji ofiar i wsparcia organów ścigania na całym świecie w ochronie dzieci i pomocy ocalałym w odbudowie swojego życia.

Europejski wkład

W Europie rozwija się obecnie wiele inicjatyw mających walczyć z wykorzystaniem seksualnym dzieci. Komisja Europejska przyznaje dotacje państwom członkowskim i programom badawczym, które mogą pomóc w budowaniu bezpieczniejszej Europy, zwłaszcza dla dzieci. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) przyłączyła się właśnie do kolejnego projektu w tej przestrzeni.

Projekt ARICA (Ocena wskaźników ryzyka seksualnego wykorzystania dzieci) jest realizowany przez konsorcjum instytucji badawczych, firm technologicznych i organów ścigania z ośmiu krajów Europy. Opracowuje ono program identyfikacji ryzyka bezpośredniego zagrożenia dla dzieci i społeczeństwa.

Celem projektu jest wsparcie organów ścigania w walce z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Opracowuje on technologie, które zwiększą możliwości prokuratury i policji w dochodzeniach dotyczących materiałów online przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Po zakończeniu projektu technologie te pozostaną bezpłatne dla organów ścigania.

PPBW jest odpowiedzialna w nim za komunikację oraz rozpowszechnianie rezultatów, co jest kluczowe, żeby opracowane narzędzia trafiły do użycia w instytucjach chroniących dzieci przed wykorzystaniem seksualnym, a praktycy zostali w pełni przeszkoleni z ich stosowania.

Więcej informacji o projekcie ARICA znajduje się tutaj.

Wyzyskiwanie i wykorzystywanie seksualne dzieci to bardzo złożony problem, z którym należy walczyć różnymi środkami. Zapobieganie jest jednym z ważnych podejść do wyzwań stojących przed współczesnymi społeczeństwami, dlatego z dumą możemy dodać, że PPBW ma swój wkład w tego typu przedsięwzięcia również w innym projekcie, tym razem jako koordynator. Projekt 2PS (Zapobieganie i Ochrona poprzez Wsparcie) walczy z wykorzystywaniem i wyzyskiem seksualnym dzieci wzmacniając działania prewencyjne. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

EU flag 150

Ten projekt został ufundowany ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Program Komisji Europejskiej - Policja. Numer grantu 101084525