Standard Cyberbezpieczeństwa PPBW dla MŚP i instytucji publicznych

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu pt.: „Cyberbezpieczeństwo – standard PPBW dla MŚP i instytucji publicznych”, w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektu jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o.

Ze względu na nasilającą się skalę ataków dokonywanych przy pomocy sieci Internet, zarówno MŚP, jak i instytucje publiczne narażone są na wiele nowych typów zagrożeń, którym muszą się umiejętnie przeciwstawić. Ponadto, ze względu na wejście w życie Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), wszystkie firmy i instytucje zobowiązane są do należytej ochrony danych, których przetwarzanie w praktyce w zdecydowanej większości odbywa się w sposób elektroniczny. Z powyższych powodów wciąż poszukiwane są rozwiązania, które byłyby wsparciem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Rezultatem projektu będzie Standard Cyberbezpieczeństwa Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne.

Ponadto PPBW rozważy, aby na bazie opracowanego Standardu opracować Polska Normę w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Termin realizacji: 02.02.2019 r. – 31.07.2019 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 116 358,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 97 239,79 zł