My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Gościliśmy Śródokresowe Sympozjum Interesariuszy MIRAD oraz spotkanie zespołu realizującego projekt

Wydarzenia zorganizowane przez PPBW odbyły się 27 i 28 września w Poznaniu. W trakcie pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Areszt Śledczy w Poznaniu oraz wzięli udział w spotkaniu projektowym. Drugi dzień przeznaczony był dla osób zainteresowanych rezultatami projektu MIRAD.

Główne tematy zaplanowane na 27 września dotyczyły dotychczasowych działań w ramach każdego pakietów prac (WP):

  • WP1: Zarządzanie i koordynacja
  • WP2: Rozwój narzędzi i szkolenia (ocena wiarygodności organizacji pozarządowych)
  • WP3: Indywidualne badanie pod kątem radykalizacji – adaptacja i poszerzenie o komponent uwzględniający ideologię
  • WP4: MIRAD – Podejście szkoleniowe metodą mieszaną
  • WP5: Modele i protokoły współpracy międzyinstytucjonalnej w kierunku skutecznego zaprzestania zaangażowania i udanej reintegracji
  • WP6: Upowszechnianie działań prowadzonych w ramach projektu

Rozmowy dotyczyły bieżących działań w ramach projektu. Ustalono między innymi, że warto poświęcić więcej uwagi prezentacji wyników projektu MIRAD. Istotny punkt programu stanowiło zaplanowanie i omówienie prac na najbliższe miesiące, uwzględniając kursy e-learningowe dla przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów i organizacji pozarządowych. Jednym z wyzwań sygnalizowanych przez partnerów było dotarcie z informacją o szkoleniach do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania radykalizacji.

MIRAD Symposium
MIRAD Symposium

Drugiego dnia wydarzenia Interesariusze projektu MIRAD wzięli udział w sympozjum otwartym przez Edytę Pazurę-Umecką z PPBW oraz Pedro Liberado z portugalskiego Innovative Prison Systems (IPS), który przedstawił główne założenia projektu MIRAD. Dyskusję podzielono na trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich skupił się na ciągle zmieniającym się charakterze ryzyka. Moderatorem tej sesji był Josep Garcia Colla z Europejsko-Arabskiej Fundacji dla Szkolnictwa Wyższego (FUNDEA). Podczas niej miała miejsce ożywiona dyskusja z udziałem Nadyi Radkovskiej związana z ustaleniami Grupy ds. Więziennictwa działającej w ramach Sieci Świadomości nt. Radykalizacji (RAN).

Ponadto zaprezentowana została perspektywa RAN dotyczącą oceny ryzyka, niektórych z najczęściej używanych narzędzi w Europie oraz zaleceń związanych ze świadomością w zakresie przeciwdziałania radykalizacji. Pedro Liberado i Vânia Sampaio (IPS) przedstawili zagadnienie podatności na radykalizację, a następnie Darina Sarafova z Centrum Badań nad Demorkacją (CSD) omówiła wielowymiarowe podejście do kwalifikacji zagrożenia radykalizacją. Na zakończenie panelu Chafiaa Djouadi z MSD poruszyła temat uwzględniania problematyki płci i rozpoznania ryzyka.

Główne przemówienie podczas Sympozjum zostało wygłoszone przez Cezarego Mecwaldowskiego z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Wiaczesława Bosakevycha z Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy. Obaj prelegenci podzielili się spostrzeżeniami i faktami związanymi z przeszkodami, wyzwaniami i najlepszymi praktykami służby więziennej w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie resocjalizacji i reintegracji przestępców z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów (ang. VETO) z perspektywy odpowiednio polskiej i ukraińskiej. W drugim panelu dr Magdalena El Ghamari z Collegium Civitas skupiła się na temacie ewolucji ruchów skrajnie prawicowych w Europie w ujęciu ostatnich pięciu lat. Następnie Ondrej Kolar z Akademii Policyjnej Republiki Czeskiej w Pradze omówił oznaki i wyzwania w monitorowaniu ekstremizmu wśród osadzonych.

MIRAD Symposium
MIRAD Symposium
MIRAD Symposium

Trzeci i ostatni panel  rozpoczęto od prezentacji Vasileiosa Gianniasa i Markosa Sangoyana z ramienia Centrum Akcji i Innowacji (KMOP), którzy omówili ocenę wiarygodności i możliwości organizacji pozarządowych w procesie resocjalizacji. Maria Stoyanova (CSD) i Raquel Venâncio (IPS)  skupiły się na temacie wzmocnienia współpracy wielosektorowej w celu skutecznej reintegracji radykalnych przestępców. Na zakończenie sesji Stanisław Czerczak z Fundacji CODEX przybliżył temat roli organizacji pozarządowych w podnoszeniu świadomości nt. radykalizacji.

Po każdym panelu uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, co zaowocowało ciekawymi dyskusjami. Wydarzenie zakończyło się sukcesem i było okazją do spotkania reprezentantów wielu profesji – przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów, organizacji pozarządowych oraz ekspertów. Dla partnerów konsorcjum MIRAD stanowiło to istotny wkład w przyszłe prace projektowe.

Więcej szczegółów o szkoleniach i innych wydarzeniach związanych z projektem MIRAD można znaleźć pod tym linkiem. 

MIRAD Symposium