My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Sprawozdanie ze spotkania inauguracyjnego projekt rozwojowy poświęcony bezpieczeństwu osób niewidomym i słabowidzącym w ruchu drogowym

Projekt realizowany w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Guzik-Makaruk z Uniwersytetu w Białymstoku, składa się z dwóch części – prawnej i technologicznej.

Część prawna, obejmująca warstwę prawnokarną, kryminologiczną i wiktymologiczną jest realizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Założono w niej dokonanie szerokiej analizy obowiązującego ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu osób niewidomych i słabowidzących (w tym opracowanie postulatów de lege ferenda). Ustalony zostanie także katalog zagrożeń występujący w ruchu drogowym oraz model miejskiej mapy zagrożeń dla osób niewidomych i słabowidzących poruszających się w przestrzeni zurbanizowanej. Badania empiryczne prowadzone będą między innymi w oparciu o doświadczenia funkcjonariuszy Policji.

Działania związane z częścią technologiczną, koordynowane przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Dziecha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doprowadzą do wytworzenia prototypu inteligentnego urządzenia mobilnego ułatwiającego lokalizację oraz wspomagającego przemieszczanie się osób niewidomych i słabo widzących w środowisku miejskim. Szczególnie istotne jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowatorskich narzędzi technologicznych do automatycznej analizy geometrii otoczenia, za pomocą nowoczesnych miniaturowych kamer, które będzie można zamontować np. w okularach.

W spotkaniu inaugurującym projekt udział wzięli przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa, Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Biura ds. Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dyrekcja oraz nauczyciele SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, jak również reprezentanci świata nauki z Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także osoby niepełnosprawne zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii.

W spotkaniu inaugurującym projekt udział wzięli przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

W spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak – Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie, który od wielu lat pracuje nad nowoczesnymi technologiami dla osób niewidomych.

Referaty wygłosili: prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk (UwB), Prof. zw dr. hab. Andrzej Dziech (AGH), mgr Rashel Talukder (PPBW), mgr Katarzyna Heba (PPBW), mgr Rafał Charłampowicz (Uniwersytet Gdański). Warto podkreślić, że wśród Wykonawców projektu znajduje się także kilkanaście osób niewidomych, które zaangażowały się w realizację zarówno zakresu prawnokarnego, jak i technologicznego.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem świata nauki oraz samych beneficjentów, co pokazała intensywna dyskusja, która nastąpiła po wygłoszeniu referatów.