My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Sprawozdanie z konferencji pt. „BIOMETRIA 2016”

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują uczestnikom za udział i interesującą wymianę poglądów w czasie XII Konferencji Naukowej BIOMETRIA 2016, która odbyła się w dniu 22 września 2016 r. w Warszawie.

W trakcie Konferencji wygłoszono 22 referaty dotyczące zagadnień związanych z metodami biometrycznymi, zastosowaniami, aspektami prawnymi i społecznymi biometrii. Swoje stoisko z biometrycznym systemem otwierania skrytek zaprezentowała firma Hitachi, a Politechnika Gdańska wystawiła plakat dotyczący rozproszonego laboratorium zastosowań biometrii w bankowości.

Program konferencji (dostępny tutaj) został podzielony na trzy części: zagadnienia prawne związane ze stosowaniem biometrii, zagadnienia badawcze oraz przykłady implementacji między innymi w obszarze bezpieczeństwa (w tej części wystąpili przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Straży Granicznej). Materiały konferencyjne są do pobrania na stronie biometria2016.

Honorowy Patronat nad konferencją objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Cyfryzacji. Partnerami wydarzenia była Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizatorami konferencji był Instytut Maszyn Matematycznych oraz Politechnika Warszawska.