Spotkanie w Wiedniu w ramach projektu MINDb4ACT

W dniach 25-26 kwietnia 2018 roku w Wiedniu odbyło się spotkanie Partnerów projektu MINDb4ACT poświęconego przeciwdziałaniu radykalizacji. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie dotychczasowych efektów prac w ramach poszczególnych pakietów zadań, jak również zaplanowanie kolejnych działań.

W drugim dniu spotkania odbyła się sesja panelowa nt. współpracy międzynarodowej w zakresie polityki CVE (Countering Violent Extremism), z udziałem następujących osób:

  1. Werner Prinzjakowitsch – Radicalization Awareness Network (RAN);
  2. Agnieszka Hejduk – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Organization for Security and Co-operation in Europe OSCE);
  3. Katharina Goetsch – Uniwersytet w Wiedniu (University of Vienna);
  4. Moritz Konradi – Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miejskiego (European Forum on Urban Security EFUS).

Projekt MINDb4ACT jest realizowany od września 2017 roku i jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

MINDB4ACT jest także dostępny na Twitterze i Facebooku.