My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Spotkanie w ramach projektu Lion DC w Poznaniu

W dniach 27-28 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Work Package 2 (Online Drug Crime Phenomena Definition & LEA needs assessment) projektu Lion DC. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która jest liderem WP2.

Głównym celem spotkania była identyfikacja wspólnych potrzeb służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obszarze walki z przestępczością narkotykową online. W spotkaniu uczestniczyli w szczególności przedstawiciele Policji oraz innych służb z sześciu krajów UE reprezentowanych w konsorcjum (Polska, Litwa, Rumunia, Bułgaria, Holandii, Grecja). Celem spotkania było także przedstawienie (na podstawie wcześniej wypełnianych przez Partnerów kwestionariuszy) specyfiki zjawiska przestępczości narkotykowej online w każdym z ww. krajów.

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali przykłady realnych spraw związanych z przestępstwami narkotykowymi, którymi zajmują się w codziennej pracy. Analiza tych spraw pozwoliła na zidentyfikowanie różnego rodzaju potrzeb służb (technologiczne, szkoleniowe, prawno-proceduralne etc.), które zostały zebrane w formie raportu i będą wykorzystywane na dalszych etapach realizacji projektu LION DC.

Spotkanie było także dobrą okazją do rozmowy nad potrzebami służb a możliwościami ich wdrożenia w ramach projektu oraz do wymiany doświadczeń między praktykami w tej samej dziedzinie z różnych krajów UE.

W spotkaniu wzięło udział 20 osób – głównie przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.