Spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

Dnia 7 listopada 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. Organizatorami spotkania była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie założeń oraz przeprowadzenie dyskusji na temat projektu o akronimie MINDb4ACT, który poświęcony jest przeciwdziałaniu procesowi radykalizacji poszczególnych grup społecznych. Projekt, finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020, jest realizowany przez 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej. Partnerami projektu, występującymi w imieniu „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W spotkaniu wzięło udział kierownictwo oraz przedstawiciele niżej wymienionych instytucji uczestniczących w pracach „Obserwatorium”:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu;
 • Sądu Okręgowego w Poznaniu, Kurator Okręgowy;
 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych;
 • Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu;
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu;
 • Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu;
 • Urzędu Miasta Poznania;
 • Kuratorium Oświaty;
 • Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji na temat Obserwatorium znajduje się na stronie www.obserwatorium.wlkp.pl.