Spotkanie w Poznaniu w ramach projektu i-LEAD

W dniu 1 września 2017 roku, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z 18 innymi partnerami z krajów Unii Europejskiej, rozpoczęła realizację 5-letniego projektu pn. „i-LEAD” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

PPBW, jako lider pakietu prac poświęconych wypracowaniu wspólnych europejskich standardów dla technologii oraz procedur (istotnych z punktu widzenia europejskich służb policyjnych) oraz wspierania służb w podejmowaniu wspólnych zamówień publicznych, zorganizowało spotkanie, którego celem było omówienie zakresu i metodologii prac prowadzonych w ramach projektu.

Spotkanie odbyło się w dniach 16-17 listopada 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:

  1. Portugalska Policja;
  2. Fińska Policja;
  3. Litewskie Centrum Kompetencji i Badań nad Cyberprzestępczością;
  4. Holenderski Komitet Standaryzacyjny;
  5. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu;
  6. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: i-lead.eu.