My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Spotkanie w NCBR nt. praw własności intelektualnej

W dniu 28 października 2015 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała spotkanie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które poświęcone było problematyce praw własności intelektualnej do wyników prac B+R z obszaru bezpieczeństwa i obronności, finansowanych lub współfinasowanych przez NCBR.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty, które stanowią przykłady próby wdrożenia efektów prac B+R przez ich wykonawców we współpracy z służbami mundurowymi. Określone zostały bieżące problemy prawno-organizacyjne stanowiące niejednokrotnie barierę do wdrażania wyników realizowanych projektów.

Ponadto, przez przedstawiciela resortu obrony narodowej, omówiona została koncepcja procedur zarządzania prawami własności intelektualnej, która opracowywana jest przez Zespół powołany Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 roku.

W podsumowaniu ujęte zostały kierunki, w którym powinny zmierzać prace nad procedurami zarządzania prawami własności intelektualnej do efektów projektów BIO, aby uwzględniały potrzeby służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Biura Ochrony Rządu. Spotkanie z ramienia PPBW prowadził Rashel Talukder – Sekretarz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.