Spotkanie Rady Programowej PPBW

W dniu 29 marca 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie aktualnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz poddanie pod dyskusję dalszych kierunków, które mogłyby być podejmowane w ramach PPBW.

Posiedzenie Rady otworzyli prof. Emil W. Pływaczewski – Koordynator Główny PPBW oraz prof. Arkadiusz Letkiewicz – Koordynator ds. Realizacji Projektów. Następnie Rashel Talukder – Dyrektor Zarządzający, zaprezentował obecne działania realizowane w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedstawiając aktualnie realizowane projekty oraz przedsięwzięcia.

Następnie, w toku dyskusji, członkowie Rady zaproponowali nowe kierunki działań, które powinny być podejmowane w ramach PPBW. Są to następujące obszary:

 • Organizacja roboczych spotkań tematycznych z udziałem przedstawicieli służb, świata nauki oraz biznesu w obszarze bezpieczeństwa;
  Każde spotkanie byłoby dedykowane innemu zagadnieniu, np. tematyka dronów, cyberbezpieczeństwo, systemy łączności itp. Celem spotkań byłaby wymiana informacji na temat aktualnych potrzeb służb mundurowych w poszczególnych obszarach tematycznych, jak i możliwości dostarczania tego typu rozwiązań przez środowisko biznesu i nauki.
 • Prognozowanie (foresight) kierunków rozwoju technologii w obszarze bezpieczeństwa w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej;
 • Podejmowanie działań prewencyjnych oraz publicznej dyskusji w zakresie przeciwdziałania przestępczości – w tym edukacja prawna społeczeństwa;
 • Włączenie się PPBW w prace i przedsięwzięcia związane z aktualnym światowym trendem łączenia obszarów bezpieczeństwa i obronności, z uwagi na ich wzajemne przenikanie się;
 • Udział PPBW w „budowaniu odporności państwa” na wszelkiego rodzaju zagrożenia;
 • Problematyka wdrażania efektów prac B+R w obszarze bezpieczeństwa.

W spotkaniu Rady uczestniczyli:

 • Dr Artur Bartoszewicz – Doradca PPBW, Szkoła Główna Handlowa;
 • Jarosław Duś – Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego;
 • Marcin Golizda-Bliziński – Doradca PPBW, ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • Prof. Ewa Guzik-Makaruk – Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Nadkom. Andrzej Kropiwiec – Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną, Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji;
 • Płk Marcin Lipka – Biuro Ochrony Rządu;
 • Por. Katarzyna Matysek – Biuro Ochrony Rządu;
 • Ppłk Adam Ozimek – Straż Graniczna;
 • Sebastian Serwiak – Z-ca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
 • St. bryg. Witold Skomra – Doradca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 • Sławomir Śnieżko – Doradca PPBW, ekspert w obszarze antykorupcji;
 • Sędzia Anna Maria Wesołowska;
 • Marek Wierzbicki – Doradca PPBW;
 • Dr Zbigniew Wrona – Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli;
 • Gen. Dariusz Wroński – Prezes Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych;
 • Prof. Andrzej Zybertowicz – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Mł. insp. Mariusz Żurawski – Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji.