Spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską nt. współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

W listopadzie br. PPBW zorganizowała szereg spotkań i szkoleń w placówkach oświatowych pt. „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”, które poprowadziła sędzia w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska. Celem wydarzeń było upowszechnienie wiedzy na temat nowych zagrożeń i form przemocy wobec nieletnich, w tym przemocy rówieśniczej.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, członkowie komisji interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy oraz przedstawiciele służb pomocowych, takich jak policja czy straż pożarna. W trakcie wydarzeń omówiono zasady odpowiedzialności dzieci i młodzieży, znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rolę edukacji prawnej. Ponadto przybliżono problemy i wyzwania, z którymi w codziennej pracy mierzą placówki oświatowe i pomocowe.

(źródła zdjęć: SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, SP nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie, ZS w Kańczudze, ZS w Tarczynie)