Spotkania online z obszaru „Bezpieczne Społeczeństwa” programu Horyzont 2020

W związku z ostatnimi konkursami w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” w programie Horyzont 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wspólnie z Siecią Punktów Kontaktowych SEREN4 organizują kolejne wydarzenia online.

LISTA NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:

28.04.2020, 10:00-12:00 CET
Training: How to deal with the Security issues in SC7?
28.04.2020, 14:00-16:00 CET
Workshop on cybersecurity
12.05.2020, 10:00-16:00 CET
2nd ONLINE H2020 Secure Societies European Information day and brokerage event

Na powyższe sesje online należy zarejestrować się na stronie internetowej: https://seren4-h2020-sc7-2020-infoday.b2match.io/.

Wymogiem technicznym niezbędnym do wzięcia udziału w spotkaniach jest posiadanie komputera z dostępem do internetu (kamera nie jest wymagana). W tym miejscu można znaleźć szczegóły na temat sposobu połączenia się z wydarzeniem.

„Bezpieczne Społeczeństwa” to obszar, w ramach którego Komisja Europejska ogłosiła ostatnie konkursy w połowie marca br. Ich planowany budżet wynosi 275 milionów euro, natomiast datę zamknięcia przyjmowania wniosków ustalono na 27 sierpnia 2020 roku. Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do zapoznania się z broszurą oraz Programem Pracy „Bezpieczne Społeczeństwa”.