SPARTA – nowy projekt europejski współrealizowany przez PPBW

Miło nam poinformować, iż Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje międzynarodowy projekt, finansowany przez Komisję Europejską, o akronimie SPARTA pt. „Special projects for advanced research and technology in Europe”. Liderem konsorcjum jest CEA (Francuska Komisja Alternatywnych Źródeł Energii i Energii Atomowej).

Konsorcjum składa się z 44 partnerów z 14 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Polska). Członkami konsorcjum są instytucje naukowe oraz praktycy, w tym krajowe CERT-y z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2019 roku i potrwa do stycznia 2022 roku.

Celem projektu SPARTA jest opracowanie strategicznego planu działań dla Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wyniki projektu będą uwzględniać analizę obecnych rozwiązań i produktów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz propozycję nowych kierunków badań, pod kątem przygotowania się na przyszłe typy zagrożeń. Celem projektu SPARTA jest także opracowanie zintegrowanych programów szkoleniowych w obszarze cyberbezpieczeństwa, dedykowanych zarówno dla praktyków zajmujących się cyberbezpieczeństwem, jak i dla ogółu społeczeństwa, podnosząc poziom świadomości o cyberzagrożeniach.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.sparta.eu oraz profil w serwisie Twitter.