SNAPPY: Zakończyła się realizacja drugiego etapu projektu

Zakończyły prace nad drugim etapem realizacji projektu SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”, którego Gestorem jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. W drugim etapie uczestniczyła Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland sp. z o.o.

Drugi etap składał się z trzech zadań, na które złożyły się budowa formularzy standaryzacji wraz z oceną jakościową programów profilaktycznych, prace nad modelem funkcjonalnym Bazy oraz wymaganiami technicznymi i nietechnicznymi Bazy. W tym czasie odbyło się 5 spotkań z Gesotrem.

Drugi etap trwał pięć miesięcy i jest ostatnim etapem w ramach prac badawczych. Aktualnie zespół projektowy pracować będzie nad budowaniem prototypów komponentów Bazy, opracowaniem metodyki testów i walidacji działań komponentów.

Projekt SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych” finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (DOB-BIO10/10/02/2019). Budżet projektu wynosi 1 095 418 zł. Więcej informacji tutaj: www.ppbw.pl/projekt-snappy.