SNAPPY – nowy projekt B+R realizowany przez PPBW

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland od listopada 2019 roku realizują projekt SNAPPY, który ma na celu stworzenie internetowej Bazy Standaryzowanych Programów Profilaktycznych. Liderem projektu jest PPBW.

Główne zadanie tworzonej Bazy to katalogowanie, inwentaryzowanie, standaryzowanie oraz ewaluacja programów profilaktycznych i innych przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez jednostki Policji z całego kraju, jak również innych instytucji państwowych i samorządowych. Głównym odbiorcą Bazy będzie Komenda Główna Policji.

O projekcie

Aktualnie nie funkcjonuje profesjonalne narzędzie umożliwiające z jednej strony gromadzenie i efektywne korzystanie z aktualnych doświadczeń jednostek w zakresie profilaktyki, a z drugiej koordynowanie oraz nadzór nad profesjonalnym opracowywaniem programów przez jednostki Policji. Efektem takiej sytuacji jest powielanie się inicjatyw, ale także niski poziom jakości oraz skuteczności wielu z nich. Ma to związek z brakiem narzędzia umożliwiającego przegląd aktualnych przedsięwzięć.

Istnieje zatem realna potrzeba utworzenia narzędzia/bazy, która ułatwi katalogowanie, inwentaryzowanie oraz standaryzowanie programów z zakresu profilaktyki społecznej, konstruowanych i realizowanych zarówno przez Policję, jak i instytucje państwowe i samorządowe. Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych będzie składać się z trzech głównych komponentów:

  • programy standaryzowane;
  • akcje i inne przedsięwzięcia profilaktyczne;
  • formularz oceny jakościowej programów i innych inicjatyw profilaktycznych.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa. Jego realizacja zakończy się w lipcu 2021 roku.