My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Eksperci z Europy odwiedzili polskich policjantów Służby prewencji

W jaki sposób przygotować dowódców policji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas wydarzeń, w których biorą udział tysiące osób? Jak przeprowadzić ćwiczenia realistycznie symulujące takie zdarzenia? Wraz z ekspertami z Europy mogliśmy poznać polskie metody podczas niedawnego spotkania.

W ramach Projektu ENLETS, pod koniec kwietnia odbyło się kolejne spotkanie policyjnych ekspertów w zakresie porządku publicznego. Tym razem członkowie Public Order TIG, dzięki gościnności Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mogli bliżej zaznajomić się z polską strategią. Towarzyszyliśmy im podczas tego spotkania, dzięki czemu poznaliśmy metody działań naszej Policji, obejrzeliśmy stosowany sprzęt oraz porozmawialiśmy o szkoleniach.

[Dalszy ciąg artykułu pod relacją wideo.]

Służba prewencyjna

Głównym organizatorem tego spotkania był insp. Jakub Gorczyński, który jest Szefem Grupy Interesu Technologicznego dla Ekspertów Porządku Publicznego a jednocześnie pełni służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Nadzoruje on Pion Prewencji skupiający w sobie Wydziały i jednostki, których zadaniem, między innymi, jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezami masowymi, zgromadzeniami publicznymi oraz sytuacjami kryzysowymi.

Służba prewencyjna obejmuje także nietypowe zadania. Należy do nich na przykład wspieranie Straży Granicznej w związku ze skomplikowaną sytuacją na granicy wschodniej, zarówno z Ukrainą, jak i z Białorusią. Od ponad roku wydarzenia w tym rejonie są wyzwaniem dla policjantów z garnizonów przygranicznych. Dlatego tak ważna jest pomoc, którą otrzymują ze strony oddziałów prewencji z garnizonu mazowieckiego.

W Radomiu goście mogli zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem stosowanym przez policjantów podczas masowych wydarzeń i sytuacji kryzysowych. Uczestniczyli także w pokazie musztry policyjnej oraz prezentacji na temat działania pionu prewencji.

Symulacja sytuacji kryzysowych

Z kolei w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie eksperci wzięli udział w symulacji będącej elementem szkolenia policyjnej kadry dowódczej w trakcie złożonych sytuacji kryzysowych. Zbudowali własny sztab zarządzający działaniami policji podczas demonstracji i zamieszek i zaprezentowali swoje strategie postępowania.

Jak wskazuje kom. Łukasz Kacprowicz, starszy wykładowca w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym w Instytucie Służby Prewencyjnej w WSPol, symulator jest niezwykle cennym instrumentem do szkolenia dowódców operacji policyjnych.

To narzędzie pozwala nam na stworzenie symulacji wybranego zdarzenia kryzysowego, które byłoby trudne do zrealizowania w rzeczywistości. Mogą to być imprezy masowe, mecze piłki nożnej, zgromadzenia publiczne, blokady dróg, okupacje obiektów, a nawet zdarzenia terrorystyczne. Za pomocą symulatora sprawdzamy między innymi znajomość przepisów, prawa, procedur oraz taktyki działania w trakcie różnego rodzaju akcji operacji policyjnych, czyli najwyższych form zabezpieczeń policyjnych. Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie bardzo efektywnie przygotowywać kadrę dowódczą do dowodzenia w trakcie takich działań.

Międzynarodowe współprace

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z różnych krajów. Ich grono stanowią członkowie grupy monitorującej technologie z zakresu porządku publicznego w ramach sieci ENLETS (Europejska Sieć Służb z Obszaru Technologii). Dzielenie się dobrymi praktykami policjantów z poszczególnych państw to tylko jeden z ważnych etapów działań. Innym jest wspólne poszukiwanie luk i potrzeb służb strzegących porządku publicznego, a następnie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które te luki i potrzeby wypełnią.

Właśnie dlatego goście odwiedzili również targi policyjne POLSECURE w Kielcach, gdzie mogli nie tylko zapoznać się z ofertą rynku, ale też nawiązać kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości.

Insp. Jakub Gorczyński, I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Jednym z ekspertów był gł. insp. Joseph Stokoe, służący niegdyś w Metropolitalnej Służbie Policyjnej w Londynie, a obecnie reprezentujący Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak sam zauważył:

Niezależnie, czy to w Londynie, Warszawie czy w Radomiu, presja spoczywająca na policjantach jest taka sama. Dlatego najważniejsze dla nas, dowódców, jest pomóc im wykonać swoje zadanie najlepiej, jak potrafią, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i ochronić społeczeństwo. Te wyzwania są wszędzie takie same.

Kom. Kacprowicz również optymistycznie wyraził się o tej inicjatywie:

To świetna okazja do wymiany doświadczeń na skalę międzynarodową. Każdy z uczestników mógł poznać nasze procedury i przepisy, które regulują kwestie dotyczące zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń i innych ważnych wydarzeń. To jednak też cenna lekcja dla nas, ponieważ dzięki tym ćwiczeniom możemy, jako strona polska, poznać kierunki działania innych państw, które z nami współpracowały podczas ostatnich dni.

ENLETS

Grupę ekspertów stanowili członkowie ENLETS Public Order TIG monitorującego technologie z obszaru porządku publicznego. Są to policjanci z Wielkiej Brytanii, Holandii, Finlandii, Belgii, Litwy, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii oraz z Polski. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełni rolę Sekretariatu w sieci ENLETS. Jeśli interesuje Cię dołączenie do Sieci, zapraszamy na stronę projektu po więcej informacji: ENLETS.

Łukasz Kielban

Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Karolina Łapińska

Młodsza Specjalistka ds. Komunikacji
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego