Seminarium dotyczące priorytetów EMPACT

W dniach 15-17 grudnia 2015 roku przedstawiciele Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyli w seminarium poświęconym kierunkom i priorytetom badań w zakresie bezpieczeństwa w ramach EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats).

Spotkanie odbyło się w Hadze i zostało zorganizowane przez grupę ENLETS – European Network of Law Enforcement Technology Services, TNO – Holenderski Instytut Badań Stosowanych oraz Komisję Europejską.