„ROZUMIEM=SZANUJĘ”: SPOTKANIE NT. RADYKALIZACJI, MOWY NIENAWIŚCI I JEJ KONSEKWENCJI PRAWNYCH

Dnia 18 lutego dr Marzena Kordaczuk-Wąs oraz radca prawny Jakub Horn przedstawili uczniom klas drugich zagadnienia związane z radykalizacją, mową nienawiści oraz ich konsekwencjami prawnymi.  

Zostały poruszone następujące tematy:  

  • Rozpoznawanie przejawów radykalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przemocowego ekstremizmu;
  • Aspekty prawne, wraz z odpowiedzialnością za przestępstwa z nienawiści;
  • Wyjaśnienie mechanizmu (procesu) radykalizacji, czynników ryzyka predestynujących do używania przemocy (ze szczególnym uwzględnieniem zachowań przemocowych w rodzinie) i sposobów zapobiegania.

Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyła się prezentacja Jakuba Horna i podane przez niego przykłady postępowań karnych. Dzięki temu wzrosła świadomość konsekwencji czynów, zwłaszcza tych pozornie anonimowych, popełnionych w Internecie.   

Dowiedz się więcej na temat programu edukacyjnego „ROZUMIEM=SZANUJĘ” pod tym linkiem.