My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Rozpoczęto realizację projektu PREVENT PCP

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu PREVENT PCP finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Jedną z instytucji zaangażowanych w prace jest PPBW.

Celem projektu PREVENT PCP jest zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie publicznym i pobliskich obszarach publicznych. Zadanie będzie realizowane poprzez zamówienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do szybkiego oraz automatycznego wykrywania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru, identyfikacji i śledzenia sprawców oraz stworzenia zaawansowanego systemu zarządzania kryzysowego. Głównym celem projektu jest pobudzenie innowacyjności oraz umożliwienie nabywcom ukierunkowania rozwoju opłacalnego rozwiązania bezpośrednio na ich potrzeby.

PREVENT PCP opiera się na wynikach wspólnie uzgodnionych scenariuszy, obejmujących kwestie krytyczne dla bezpieczeństwa. Ponadto projekt bazuje na szczegółowej identyfikacji potrzeb w zakresie innowacji, zarówno na poziomie procesowym, jak i technologicznym wypracowanym w ramach PREVENT CSA.

W ramach PREVENT PCP przeprowadzone zostaną zamówienia przedkomercyjne następujących fazach:

Faza 1: Sfinalizowanie pakietu dokumentów przetargowych przygotowanych uprzednio w ramach PREVENT CSA;
Faza 2: Ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na usługi badawczo-rozwojowe;
Faza 3: Przeprowadzenie konkurencyjnego rozwoju prototypów zgodnie z zasadami PCP (etap projektowania, etap integracji i weryfikacji technicznej oraz walidacja w środowisku rzeczywistym);
Faza 4: Skonsolidowanie wyników oceny opracowanych prototypów, wyciągnięcie wniosków i zaleceń z procesu walidacji oraz zdefiniowanie jasnej strategii dalszego wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Opracowane prototypy zostaną przetestowane w rzeczywistych warunkach operacyjnych w 4 akcjach pilotażowych we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Cel PREVENT PCP jest realizowany przez 24 organizacje, z których 12 to nabywcy publiczni. Konsorcjum jest również wspierane przez User Observatory Group (UOG) składającą się z przedstawicieli operatorów transportu publicznego, służb mundurowych i nabywców publicznych. Czas trwania projektu to 36 miesięcy, począwszy od września 2021 r. do sierpnia 2024 r.

Zapraszamy profile projektu na portalach Twitter i LinkedIn.