Rozpoczęliśmy działania projektowe w ramach programu „ROZUMIEM=SZANUJĘ”

Program „ROZUMIEM=SZANUJĘ” został opracowany zgodnie z modelem logicznym, ugruntowanym w naukach społecznych i opartym na dowodach z diagnozy zagrożenia radykalizacją i potrzeb w zakresie jej zapobiegania, przeprowadzonej w Polsce w 2020 roku, która potwierdziła konieczność opracowania i wdrożenia takiego programu.

Pokazała ona bowiem występowanie zachowań polegających na używaniu mowy nienawiści, przejawów dyskryminacji i innych działań radykalnych. Łącznie 54% nauczycieli zadeklarowało bowiem występowanie takich zachowań dyskryminacyjnych w środowiskach lokalnych i rodzinnych, zaś 39% uczniów wskazało na ich występowanie.

Dnia 21 grudnia 2021 roku zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji i mowy nienawiści adresowane do nauczycieli przedmiotowych, pedagogów, psychologów i dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi Eksperci – dr Marzena Kordaczuk-Wąs oraz Jakub Horn przedstawili zagadnienia rozpoznawania przejawów radykalizacji; mechanizmy radykalizacji, czynniki ryzyka predestynujące do używania przemocy i sposoby ich zapobiegania; aspekty prawne, wraz z odpowiedzialnością za przestępstwa z nienawiści. Udział wzięło 52 nauczycieli, w tym Koordynator Projektu z ramienia Szkoły Pani Kamila Szymankiewicz oraz Dyrektor Pan Mariusz Biniewski.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w tym miejscu.

Aktywni Obywatele - projekt „ROZUMIEM=SZANUJĘ”