My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Rozpoczęła się realizacja projektu CYCLOPES

Pragniemy poinformować, iż projekt CYCLOPES, którego wniosek koordynowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego został złożony w sierpniu 2020 r. w ramach programu Horyzont 2020, otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej.  

CYCLOPES to 5-letnia inicjatywa, mająca na celu zbudowanie europejskiej sieci praktyków z całej Europy, posiadających szerokie doświadczenie w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości. Celem działań podejmowanych przez powstałą w ramach projektu CYCLOPES sieć praktyków jest:

  • określenie braków i wymogów służb w zakresie zdolności do zwalczania cyberprzestępczości oraz dzielenia się najlepszymi praktykami,
  • zapewnienie stałego dialogu z przedstawicielami przemysłu, środowisk akademickich, którzy prowadzą badania nad rozwiązaniami wspomagającymi zwalczanie cyberprzestępczości oraz dostarczają ich wyniki.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Dnia 18 maja 2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu w formule online. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy konsorcjum, organizacje wspierające oraz zainteresowane tematem cyberprzestępczości, a także goście zewnętrzni z następujących instytucji i sieci, którzy przedstawili swoje działania, ale także oczekiwania wobec projektu CYCLOPES:

  • Komisja Europejska – DG HOME, Jednostka ds. Cyberprzestępczości,
  • Europejskie Stowarzyszenie ds. Rozwijania. Technologii Zwalczania Cyberprzestępczości (EACTDA),
  • Laboratorium Innowacji EUROPOLU oraz Unijne Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3),
  • Europejska Sieć Służb z Obszaru Technologii (ENLETS),
  • Europejska Grupa ds. Szkolenia i Edukacji w Zakresie Cyberprzestępczości (ECTEG).
CYCLOPES project