My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Rozpoczęcie realizacji projektu SAFE-CITIES

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu SAFE-CITIES współfinansowanego przez Komisję Europejską. Jako PPBW wchodzimy w skład konsorcjum realizującego prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa miejskich przestrzeni publicznych poprzez zastosowanie podejścia opartego na analizie ryzyka.

Celem projektu SAFE-CITIES jest wspieranie ochrony miejsc publicznych poprzez dostarczanie ram oceny bezpieczeństwa i podatności na zagrożenia, wspieranych przez interaktywną platformę. Narzędzie umożliwi symulację złożonych scenariuszy, z uwzględnieniem zachowań tłumu i różnych typów ataków w dowolnej przestrzeni w realistycznym wirtualnym środowisku 3D, a co za tym idzie, pozwoli na przeprowadzanie kompleksowych i dynamicznych ocen ryzyka i podatności badanych lokalizacji na zagrożenia. Projekt zakłada pełne zaangażowanie i współpracę podmiotów publicznych i prywatnych, w tym obywateli, w opracowywanie strategii zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni publicznej przy jednoczesnym zachowaniu jej otwartego charakteru.

SAFE-CITIES opiera się na ocenie i wykorzystaniu już istniejących technologii oraz rozwinięciu ich w kontekście zmieniających się form zagrożeń, korzystając z doświadczeń praktyków zajmujących się ochroną przestrzeni publicznych w krajach europejskich. Umożliwi to dostarczenie narzędzia, które ułatwi ocenę ryzyka i wskazanie sposobów zapobiegania jego zwiększeniu poprzez zastosowanie m.in. odpowiednich rozwiązań urbanistycznych.

Wśród głównych celów projektu są:

  1. Ustanowienie w pełni operacyjnego i łatwego do wdrożenia schematu oceny bezpieczeństwa, opartego na analizie podatności na zagrożenia w przestrzeniach otwartych i półotwartych.
  2. Zaangażowanie obywateli i organizacji społecznych w proces bezpieczeństwa w celu zapewnienia równowagi między otwartością a bezpieczeństwem.
  3. Dostosowanie i zintegrowanie nowatorskich i przyjaznych dla użytkownika narzędzi w celu przetestowania i udoskonalenia istniejących planów bezpieczeństwa oraz zastosowania optymalnej profilaktyki i reagowania.
  4. Otwarta i przejrzysta komunikacja i promocja zastosowań i wyników działania SAFE-CITIES.