Rozpoczęcie realizacji projektu MIRAD

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu MIRAD (Multiideologiczna ocena procesu radykalizacji w kontekście zaprzestania zaangażowania) współfinansowanego przez Internal Security Fund Police. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wchodzi w skład konsorcjum realizującego prace. MIRAD, którego czas trwania wyniesie półtora roku, to kolejny projekt poświęcony zapobieganiu radykalizacji z udziałem PPBW.

W dniu 19-20 stycznia 2022 r. miało miejsce uroczyste spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu. Wydarzenie odbyło się w Paryżu w formie hybrydowej.

Do głównych celów projektu MIRAD należą:

  • wspieranie współpracy w zakresie programów dotyczących zaprzestania zaangażowania i reintegracji pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacjami społecznymi;
  • organizacja szkoleń dotyczących IRS (Individual Radicalisation Screening – Indywidualne badanie pod kątem radykalizacji) ze specjalnym uwzględnieniem narzędzi biorących pod uwagę ideologię i płeć;
  • zwiększona efektywność programów związanych z zaprzestaniem zaangażowania;
  • promowanie przekrojowych programów przejściowych dla VETOs (violent extremist and terrorist offenders – brutalnych ekstremistów i terrorystów).

Działania w ramach projektu MIRAD skupiają się głównie na radykalizmie prawicowym oraz islamskim z istotnym wymiarem płci. Zadania projektu obejmują opracowanie narzędzia i szkolenia do oceny poziomu wiarygodności organizacji pozarządowych, poszerzenie IRS o komponent uwzględniający ideologię, podejście do szkoleń metodą mieszaną, a także przygotowanie modeli i protokołów współpracy międzyinstytucjonalnej w kierunku skutecznego zaprzestania zaangażowania i udanej reintegracji społecznej.

Koordynatorem projektu jest Conservatoire National des Arts et Métiers z Francji, a w skład konsorcjum, oprócz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wchodzą również:

  • IPS_Innovative Prison Systems, Portugalia;
  • Euro-Arab Foundation for Higher Studies, Hiszpania;
  • Center for the Study of Democracy, Bułgaria;
  • Social Action and Innovation Centre, Grecja;
  • Les Militants des Savoirs, Francja;
  • International Association for Correctional and Forensic Psychology – Europe, Belgia.

PPBW będzie uczestniczyć we wszystkich pakietach prac, a dodatkowo jest liderem zadania poświęconego upowszechnianiu działań prowadzonych w ramach MIRAD-u.