Realizacja projektu QROC została zakończona

W dniach 29-30 marca 2022 roku w Centrum Konferencyjnym De Ruwenberg w holenderskim Sint-Michielsgestel odbyło się wydarzenie zamykające projekt QROC (Quick Response for Operational Centres).

Głównym celem działań było przedstawienie wartości dodanej możliwości komunikacyjnych w zakresie transgranicznej wymiany danych operacyjnych, takich jak zdjęcia czy materiały wideo, między Centrami Operacyjnymi w szybki i bezpieczny sposób. Temat ten jest szczególnie istotny zwłaszcza w czasach zagrożeń terrorystycznych i innych incydentów.

Podczas spotkania podsumowującego projekt QROC przeprowadzono trzecie i ostatnie ćwiczenia symulacyjne (ang. table top exercise). W ramach nich wykorzystano różne technologie do promowania transgranicznej wymiany danych. Scenariusz koncentrował się na przypadku zarządzania tłumem i ochrony przestrzeni publicznej. Policjanci wcielili się w rolę operatorów centrum operacyjnego odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Marszu Równości zorganizowanego przez społeczność LGBTQIA+ w Hadze.

Rola Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego polegała na opracowaniu scenariusza stanowiącego podstawę do przeprowadzenia tego ćwiczenia w ramach projektu QROC. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy technologii, które mogą poprawić świadomość sytuacyjną i proces decyzyjny. Ponadto zaprezentowane rozwiązania mają na celu pomóc centrom operacyjnym w transgranicznej wymianie danych podczas „złotej godziny” oznaczającej pierwsze czynności, jakie muszą zostać wykonane przez służby bezpośrednio po wystąpieniu zagrożenia.

Gospodarzem tego spotkania była Policja Holenderska.