Raport z konferencji podsumowującej ENLETS ETP

W dniach 23-24 lutego 2022 roku odbyła się konferencja podsumowująca ENLETS ETP (Program Technologii ENLETS). Wydarzenie miało na celu przedstawienie rezultatów przeprowadzonych prac. Raport ze spotkania jest dostępny pod tym linkiem.

W trakcie konferencji swoje prezentacje zawierające praktyczne aspekty wykonanych działań przedstawili: Lider Grupy Głównej ENLETS – Patrick Padding, osoby koordynujące prace tematycznych grup roboczych oraz reprezentanci Komisji Europejskiej. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z założeniami oraz celami strategicznymi na lata 2022-2024 rozpoczynającego się w marcu br. projektu ENLETS 2.0 będącego kontynuacją ENLETS ETP. Ponadto wydarzenie posłużyło do podniesienia świadomości na temat śledztw z zakresu przepływów finansowych oraz ochrony miejsc publicznych. Spotkanie stworzyło organizatorom także sposobność do zaprezentowania rozwiązań wykorzystujących drony, jak i europejskich narzędzi służących do ich zwalczania.

W ramach Sieci ENLETS PPBW odpowiedzialna jest za organizację prac Sekretariatu oraz działania polegające na upowszechnianiu wyników prac.

ENLETS ETP final confernece - banner