Raport z Dni Przemysłu systemów antydronowych

W dniu 30 czerwca 2021 roku PPBW zorganizowała w formie online Dni Przemysłu systemów antydronowych. Wydarzenie odbyło się w ramach Grupy Roboczej sieci ENLETS zajmującej się zwalczaniem bezzałogowych systemów powietrznych (C-UAS).

Spotkanie było przeznaczone dla przedstawicieli europejskich służb działających w obszarze przeciwdziałania nielegalnie użytkowanym dronom. Tematyka Dni Przemysłu pokryła cały łańcuch C-UAS od detekcji, identyfikacji i śledzenia poprzez neutralizację. Podczas wydarzenia zaprezentowano łącznie 12 dostępnych technologii. W Dniach Przemysłu uczestniczyło 50 przedstawicieli służb z 19 europejskich krajów.

Więcej informacji o inicjatywie i prezentowanych technologiach znajduje się w raporcie, który dostępny jest pod tym linkiem.