My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Raport WP4/2018/i-LEAD – Rekomendacje w zakresie standaryzacji i zamówień publicznych

Prezentujemy raport z pierwszego roku prac prowadzonych w ramach WP4 (Rekomendacje w zakresie Standaryzacji i Zamówień Publicznych) projektu i-LEAD Innowacje – dialog pomiędzy służbami mundurowymi. Raport, który został opracowany pod przewodnictwem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest dostępny tutaj (wyłącznie w wersji angielskiej).

Dokument zawiera rekomendacje w zakresie standaryzacji i zamówień publicznych w pięciu obszarach tematycznych:

  1. OSINT (obszar Cybercrime);
  2. Mobilność funkcjonariuszy (obszar Front Line Policing);
  3. Handel ludźmi (obszar Cross Border Crime);
  4. Analiza kryminalna (obszar Crime and Intelligence);
  5. Forensic DNA (Obszar Forensics).

Dla każdego tematu został opisany aktualny stan wiedzy w zakresie standaryzacji i zamówień publicznych, jak również zdefiniowane zostały rekomendacje i potrzeby dla przyszłych standardów, kwestii prawnych oraz wspólnych zamówień publicznych.

Dokument powstał na bazie spotkań grup praktyków – przedstawicieli służb policyjnych z krajów UE w ww. obszarach, którzy uczestniczą w projekcie i-LEAD.

Istotną rolę podczas opracowywania raportów miał Holenderski Instytut Standaryzacyjny NEN, który jest bezpośrednim partnerem projektu.

PPBW realizuje projekt i-LEAD Innowacje – dialog pomiędzy służbami mundurowymi od września 2017 roku.