Raport podsumowujący i-LEAD Industry & Research Days 2022

i-LEAD Industry & Research Days 2022 (Dni Przemysłu i Nauki) odbyły się w Hadze w dniach od 6 do 8 września. Organizatorami wydarzenia była Holenderska Policja oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Spotkanie zostało przygotowane we współpracy z Europolem, Siecią ENLETS, Europejską Radą Rozliczeniową i Klastrem Bezpieczeństwa „Security Delta” (HSD). Dzięki gościnności ostatniej z wymienionych instytucji udało się przeprowadzić konferencję, w trakcie której uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dostępnych technologii oraz innowacji dla organów ścigania. Podczas Inudstry & Research Days przedstawiciele przemysłu i nauki zaprezentowali rozwiązania odpowiadające potrzebom służb zidentyfikowanym w ramach realizacji projektu i-LEAD.

Dostępny jest już raport podsumowujący wydarzenie. Link znajduje się poniżej.