My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

R4JUST: Podsumowanie webinarium z zakresu przeciwdziałania radykalizacji i ochrony danych osobowych

W dniach 28-29 czerwca 2021 r. w ramach europejskiego projektu R4JUST zorganizowaliśmy webinarium na temat przeciwdziałania radykalizacji i ochrony danych osobowych. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 341 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele służby więziennej, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i prawnicy.

Tematem pierwszego dnia spotkania było budowanie świadomości w zakresie podejmowania interwencji w obszarze przeciwdziałania radykalizacji przez służbę więzienną, kuratorów sądowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, prokuratorów i prawników. Ten moduł tematyczny został poprowadzony przez dr Marzenę Kordaczuk-Wąs, eksperta PPBW w obszarze przeciwdziałania radykalizacji. W drugim dniu webinarium Radca Prawny PPBW Jakub Horn omówił zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez właściwe organy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz wykonywaniem kar.

W trakcie spotkania głównym blokom tematycznym towarzyszyły panele dyskusyjne poświęcone omawianym zagadnieniom. Wydarzenie wyszło naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczestników i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem z ich strony. W dalszych planach zespół R4JUST ma przeprowadzenie wielosektorowego szkolenia e-learningowego dedykowanego służbie więziennej, kuratorom sądowym, prokuratorom, sędziom i prawnikom.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod tym linkiem.