My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

QROC: Odbyły się pierwsze ćwiczenia symulacyjne dla centrów operacyjnych policji

W dniach 12 i 13 października 2020 roku przeprowadzone zostały pierwsze ćwiczenia symulacyjne (ang. table top exercise) dla centrów operacyjnych policji z kilkunastu państw Unii Europejskiej, dotyczące umiejętności i procedur szybkiego reagowania na popełnione przestępstwa oraz bezpiecznej transgranicznej wymiany danych.

Rolą Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest opracowanie scenariuszy, które stanowią podstawę do przeprowadzenia tego typu ćwiczeń dla organów ścigania w ramach projektu QROC (Quick Response for Operational Centres). Wnioski z przeprowadzonego wydarzenia, a także uwagi zgłoszone przez policjantów, posłużą do zaktualizowania scenariuszy do pozostałych ćwiczeń symulacyjnych zaplanowanych w projekcie na 2021 rok.

Projekt QROC ukierunkowany jest na zidentyfikowanie potrzeb i wymianę dobrych praktyk oraz przeprowadzenie procedury foresight będącej metodą prognozowania przyszłości w zakresie nowych technologii, które mogłyby posłużyć policyjnym centrom operacyjnym w poprawie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

QROC jest inicjatywą sieci ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services) w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrumentu współpracy policyjnej, finansowanego przez Komisję Europejską.

Zapraszamy na stronę internetową projektu, która znajduje się pod tym linkiem.