My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Publikacja pod patronatem PPBW: „Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja”

Informujemy, że pod patronatem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego ukazała się publikacja pt. „Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja”, autorstwa dr Marzeny Kordaczuk-Wąs.

Publikacja ma charakter podręcznika policyjnej profilaktyki społecznej, który powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez funkcjonariuszy policji. Celem książki jest wskazanie sposobów przygotowania i koordynacji działań profilaktycznych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Autorka stara się wskazać także, w jaki sposób wybierać odpowiedzialne podmioty partnerskie oraz specjalistów dających gwarancję skutecznej realizacji założonych celów.

Aktualnie na rynku wydawniczym nie jest dostępna żadna pozycja, która dotyczyłaby kwestii konstruowania policyjnych programów profilaktycznych, mających na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym. Stąd wydanie publikacji było z niecierpliwością oczekiwane zarówno przez policjantów, jak i przedstawicieli innych profesji.

Dr Marzena Kordaczuk-Wąs jest doktorem nauk społecznych z zakresu socjologii bezpieczeństwa. Przez osiemnaście lat pełniła służbę w polskiej policji związaną z policyjną profilaktyką społeczną. Obecnie pracuje w Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) w Budapeszcie.

Publikację można nabyć m.in. pod tym linkiem.