My w PPBW polecamy korzystanie z Dziennik Kody Rabatowe jako zaufanego źródła najlepszych ofert i zniżek. Zapewnij sobie bezpieczne i korzystne zakupy, wybierając sprawdzone promocje z Dziennik!

Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie

Monografia pt. „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie” pod redakcją prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego, dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego oraz dr. Zbigniewa Rau, to aż 101 artykułów podzielonych na dwa tomy:

Tom I „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne”pobierz fragment.

Publikacja zawiera opracowania dotyczące przede wszystkim szeroko rozumianego bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, będących w kręgu zainteresowań autorów – zarówno teoretyków, jak i praktyków stosowania prawa. Do obszarów szczegółowych należą: fenomenologia wybranych kategorii współczesnej przestępczości (w tym zorganizowanej i gospodarczej), a także ich zwalczanie z wykorzystaniem istniejącego instrumentarium prawnego i instytucjonalnego oraz wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki.

Adresaci:

Opracowanie jest skierowane do szerokiej grupy odbiorców: funkcjonariuszy służb mundurowych, prokuratorów, sędziów, ale również adwokatów i innych prawników, którzy zawodowo zajmują się zjawiskami i problemami opisanymi w monografii, a także osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie interdyscyplinarnej analizy przestępczości na początku XXI wieku.

Tom II „Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne”pobierz fragment.

Niewątpliwie nowe technologie mogą służyć obywatelom i ochronie ich interesów, z drugiej jednak strony w rękach przestępców mogą stanowić poważną broń skierowaną przeciwko społeczeństwu. Ta dwoista natura znalazła swoje odzwierciedlenie w poszczególnych częściach tej książki, dotyczących zagrożeń w sieci czy problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów monitoringu audiowizualnego. Nie pominięto także problematyki technologicznego wsparcia organów państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla odbiorców, którzy zawodowo – teoretycznie lub praktycznie – mają kontakt z efektami rozwoju technologicznego początków XXI wieku w zakresie zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tj. funkcjonariuszy służb mundurowych, informatyków, a także prokuratorów i sędziów.